Ideoim­me mie­lel­läm­me lii­ke­lah­ja- ja asu­ko­ko­nai­suuk­sia sekä tar­vit­taes­sa jär­jes­täm­me vaa­te­so­vi­tus­päi­viä.

Kuvas­tot

Kaik­kiCot­to­verD.A.D.Der­by of Swe­denFlex­fitFruit of the loomGiveawayHar­vestHel­ly Han­senJ. Har­vest & FrostKam­pan­ja­tuot­teetKos­ta Lin­newäf­ve­riKynätLip­pik­setLord Nel­sonMai­nos­lah­jatNigh­tin­ga­leOrre­forsPipotPrin­terQueen AnneResultRus­sellSaga­formTee JaysTop­pointUkko
Jou­lu 2020Yri­tys­lah­jat Jou­lu 2020
Sky­Pro Lah­ja­vin­kit 2020Sky­Pro Lah­ja­vin­kit 2020
Joy­ful Lah­ja­kort­ti 2020Joy­ful Lah­ja­kort­ti 2020
Clique Bags — NewClique Bags 2020
Phi­lip­piPhi­lip­pi Christ­mas 2020
Saga­form 2020Saga­form Pro­fii­li­ku­vas­to Syk­sy / Tal­vi 2020
Bags 3.0 (Der­by of Swe­den)Bags 3.0 — Der­by of Swe­den
PenLtd ‑kynätPenLTD 2019
Giveaway 2020Giveaway 2020
Flex­fit YupoongFlex­fit Yupoong SS 2020
Der­by of Swe­denDer­by of Swe­den 2020
Top­pointTop­point Mai­nos- ja lii­ke­lah­jat 2020
Colo­ris­si­moColo­ris­si­mo 2020
D&JD&J Syk­sy / Tal­vi 2020
Pro­fii­li­ku­vas­toPro­fii­li­tuot­teet Syk­sy / Tal­vi 2020
Sky­ProSky­Pro tuo­te­ku­vas­to 2020

Brän­dää lii­ke- ja mai­nos­lah­jat tyy­lil­lä

Bro­dee­raus

Kun haluat edus­tus­teks­tii­leil­le arvok­kuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä, suo­sit­te­le­mam­me valin­ta on bro­dee­raus! Bro­dee­rauk­seen sovel­tuu mel­kein mikä tahan­sa teks­tii­li, esim. lip­pik­set, pipot, vaat­teet ja pyyh­keet. Bro­dee­raus­jäl­ki on aina laa­du­kas­ta ja kes­tä­vää. Kuva ei haa­lis­tu eikä irtoa ja se kes­tää var­mas­ti hyvä­laa­tui­se­na koko teks­tii­lin eli­niän.

Bro­dee­raam­me suo­raan työ­vaat­tei­siin, mut­ta teem­me myös irto­merk­ke­jä, jot­ka voi­daan myö­hem­min ommel­la lopul­li­seen tuot­tee­seen. Bro­dee­rat­ta­vat työ­vaat­teet, lip­pik­set tai mai­nos­teks­tii­lit voit hank­kia Emro­nin laa­jois­ta vali­koi­mis­ta. Bro­dee­rauk­seen voit tuo­da myös oman kan­kaan tai vaat­teen.

Voit toi­mit­taa meil­le yri­tyk­se­si, seu­ra­si tai yhtei­sö­si logon JPEG-tie­dos­to­na. Sen poh­jal­ta logo ohjel­moi­daan bro­dee­raus­oh­jel­mak­si. Mikä­li bro­dee­ra­taan vain teks­tiä, niin suun­nit­te­lem­me asiak­kaan kans­sa, mikä font­ti sopi­si tar­koi­tuk­seen par­hai­ten.

Mikä­li olet uudis­ta­mas­sa logoa­si, kehit­te­le­mäs­sä täy­sin uut­ta tai muut­ta­mas­sa van­haa logoa pai­na­tus­kel­poi­sek­si, teem­me yhteis­työ­tä graa­fi­sen alan asian­tun­ti­joi­den kans­sa, jot­ka mie­lel­lään aut­ta­vat logo­si kans­sa.

Pai­na­tus

Pai­na­tus sopii erin­omai­ses­ti ohuil­le kan­kail­le, kuten tek­ni­siin urhei­lu­pai­toi­hin tai kuo­ri­tak­kei­hin. Pai­na­tuk­sia voi­daan teh­dä myös puu­vil­lai­seen t‑paitaan, col­le­geen tai tak­kei­hin. Tuo­tet­ta vali­tes­sa suun­nit­te­lem­me aina asiak­kaan kans­sa mil­lai­nen merk­kaus on sopi­vin.

Käyt­tä­mäm­me läm­pö­siir­to­ku­vat ovat kor­kea­laa­tui­sia. Sopi­vin pai­na­tus­ma­te­ri­aa­li vali­taan tuot­teen käy­tön mukaan. Pai­na­tuk­set kes­tä­vät 60–85°C pesun ja lai­tos­pe­suun mene­vil­le työ­vaat­teil­le käy­täm­me kemial­li­sen ja teol­li­sen pesun sekä kui­vauk­sen kes­tä­viä läm­pö­siir­to­ku­via.

Pai­na­tet­ta­va aineis­to tulee lähet­tää vek­to­ri­gra­fiik­ka­muo­dos­sa, kuten mm. PDF, EPS tai AI. Vek­to­ri­gra­fiik­ka mah­dol­lis­taa kuvan muok­kaa­mi­sen (esim. koko) ilman, että kuvas­ta tulee rakei­nen. Kuvan muok­kaa­mi­ses­ta vek­to­ri­muo­toon veloi­tam­me vek­to­roin­ti­ku­lut. Aineis­to-ohje “Pal­ve­lut” ‑vali­kos­sa.

Pysy ajan tasalla ja liity postituslistalle

Saat sähköpostiisi
-10% alennuskupongin seuraavasta ostoksesta.
Kuponki on voimassa 31.3.2021 saakka.

top