OTA YHTEYTTÄ!

  Liik­keem­me

  Emron Oy sijait­see Kan­kaan­pääs­sä, Poh­jois-Sata­kun­nas­sa. Toi­mi­tam­me tuot­tei­ta ympä­ri Suo­men, tar­vit­taes­sa myös ulko­mail­le! Myy­mä­läm­me on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 8–16 ja per­jan­tai­sin 8–14 tai sopi­muk­sen mukaan.

  Emron Oy
  Osoite

  Teh­taan­ka­tu 16
  38700 Kankaanpää
  Aukio­loa­jat
  ma-to klo 8–16
  pe klo 8–14
  toimisto@emron.fi

  Las­ku­tus­tie­dot
  Verk­ko­las­kuo­soi­te:
  003728632173
  Ope­raat­to­rin tun­nus (Maven­ta):
  003721291126
  Y‑tunnus:
  2863217–3

  Emro­nin tekijät.

  Eija Koleh­mai­nen

  Omis­ta­ja, joka vaih­toi pank­ki­maa­il­man yrit­tä­jyy­teen eikä ole katu­nut päi­vää­kään. Eija jär­jes­tää, orga­ni­soi ja tekee asiak­kaan pal­ve­le­mis­ta teho­kas­ta tai­det­ta. Ei tun­ne käsi­tet­tä ”Ei onnistu.”

  Kris­ta Lankinen

  Opin­to­va­paal­la. Visua­lis­ti ja jär­jen ääni. Hoi­taa tuot­tei­den myyn­nin, kaik­ki­nai­set pape­ri­hom­mat ja aut­taa asiak­kai­ta saa­vut­ta­maan vision­sa tuot­tei­den valin­nan pai­na­tus­ten ja bro­dee­raus­ten suun­nit­te­lun avulla.

  Anne Kos­ke­la

  Ensim­mäi­nen työ­te­ki­jä. Alan ammat­ti­lai­nen, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy koke­mus­ta muun muas­sa äly­vaa­tey­ri­tys Clothing+lla ja kan­kaan­pää­läi­sel­lä las­ten­vaa­te­teol­li­suu­den iko­nil­la, Reimalla.

  Anni Mäki

  Valo­ku­vaa­ja-graa­fik­ko, joka tup­sah­ti Emro­nil­le Kris­tan äitiys­lo­man tuu­raa­jak­si. Hoi­te­lee asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin lisäk­si pai­no- ja tar­ra­tuo­tan­non tek­ni­set hom­mat alus­ta loppuun.

  top