Liik­keem­me

Emron Oy sijait­see Kan­kaan­pääs­sä, Poh­jois-Sata­kun­nas­sa. Toi­mi­tam­me tuot­tei­ta ympä­ri Suo­men.

Myy­mä­läm­me on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 9–16 ja per­jan­tai­sin 9–14 tai sopi­muk­sen mukaan.

Emron Oy
Osoi­te

Teh­taan­ka­tu 16
38700 Kan­kaan­pää
Aukio­loa­jat
ma-to klo 9–16
pe klo 9–14
toimisto@emron.fi

Las­ku­tus­tie­dot
Verk­ko­las­kuo­soi­te:
003728632173
Ope­raat­to­rin tun­nus (Maven­ta):
003721291126
Y‑tunnus:
2863217–3

Emro­nin teki­jät.

Eija Koleh­mai­nen

Omis­ta­ja, joka vaih­toi pank­ki­maa­il­man yrit­tä­jyy­teen eikä ole katu­nut päi­vää­kään. Eija jär­jes­tää, orga­ni­soi ja tekee asiak­kaan pal­ve­le­mis­ta teho­kas­ta tai­det­ta. Ei tun­ne käsi­tet­tä ”Ei onnis­tu.”

Kris­ta Lan­ki­nen

Visua­lis­ti ja jär­jen ääni. Hoi­taa tuot­tei­den myyn­nin, kaik­ki­nai­set pape­ri­hom­mat ja aut­taa asiak­kai­ta saa­vut­ta­maan vision­sa tuot­tei­den valin­nan pai­na­tus­ten ja bro­dee­raus­ten suun­nit­te­lun avul­la.

Anne Kos­ke­la

Ensim­mäi­nen työ­te­ki­jä. Alan ammat­ti­lai­nen, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy koke­mus­ta muun muas­sa äly­vaa­tey­ri­tys Clothing+lla ja kan­kaan­pää­läi­sel­lä las­ten­vaa­te­teol­li­suu­den iko­nil­la, Rei­mal­la.

Ota yhteyt­tä

top