Maa­lis­kuu — Snic­kers-uutuus­tak­ki pakettihintaan!

Maa­lis­kuu — Snic­kers-uutuus­tak­ki pakettihintaan!

  1539 Pääl­lys­kan­gas jous­taa kah­teen suun­taan Läm­pö­pai­ne­tut hei­jas­ti­met, luo­kan 2 näky­vyys CORDURA®-vahvikkeet hel­pos­ti likaan­tu­vil­la alueil­la Esi­tai­vu­te­tut hihat tun­tu­vat muka­vil­ta ja var­mis­ta­vat hyvän liik­ku­mi­sen vapau­den Kak­si­suun­tai­nen veto­ket­ju hel­pot­taa työ­ka­lu­jen käyt­töä ja antaa lisää liik­ku­ma­ti­laa Veto­ket­jul­li­set etu- ja rin­ta­tas­kut ja ID-hen­­ki­­lö­­kort­­ti­­pi­­di­­ke rin­ta­tas­kus­sa 6243 Pai­ne­tut hei­jas­tin­nau­hat takaa­vat luo­kan 2 näky­vyy­den KneeGuard™-polvisuojataskuissa CORDURA®-joustovahvikkeet 2-…

Lue lisää

Tam­mi­kuu — Tal­vi­ta­kit tarjoushinnoin

Tam­mi­kuu — Tal­vi­ta­kit tarjoushinnoin

Nano- ja Hud­­son-vanu­­ta­­kit alen­ne­tuin hin­noin tam­mi­kuus­sa! Emro­nin väki on palan­nut takai­sin sor­vin ääreen ja toi­vot­taa hyvää alka­nut­ta vuot­ta 2021! Aloi­tam­me­kin vuo­den muka­van läm­pöi­sel­lä tar­jouk­sel­la: NANO 60€ alv 0% • Mate­ri­aa­li: 100 % polyes­te­ria • Pai­no: 66 g/m² • Huip­pusuo­ri­tus­ky­kyi­nen DWR kan­gas vet­tä­hyl­ki­väl­lä kal­vol­la • Fluo­­ri- ja PFC-vapaa • Eko­te­ho­kas DuPont™ Sorona®-täyte…

Lue lisää

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 16

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 16

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tie­tys­ti :)16 Kes­ki­vii­kon luu­kus­sa Sec­­rid-lom­­pak­­ko 50€ alv 0%.   Tur­val­li­nen Sec­rid Miniwal­let edus­taa kaik­kea mitä…

Lue lisää

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 15

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 15

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tie­tys­ti 🙂 d‑vice tuot­teet ale­hin­noin! Moni­puo­li­sia d‑vice- elekt­ro­niik­ka­tuot­tei­ta nyt tar­jous­hin­noin. Tutus­tu tuot­tei­siin linkistä!

Lue lisää

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 14

Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 14

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tie­tys­ti 🙂   Läm­pöä pak­kas­ke­leil­le tuo kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta teh­ty Har­ves­tin Wood­­la­­ke- tak­ki merk­kauk­sel­la 110€ alv 0%! Topattu…

Lue lisää

top