Tou­ko­kuu — Emro­nin vapputarjous!

Tou­ko­kuu — Emro­nin vapputarjous!

Hyvää vap­pua! Tou­ko­kuun kun­niak­si lai­toim­me tar­jouk­seen Jout­sen­mer­kil­lä­kin notee­ra­tun Cot­to­ver t‑paidan sekä 100% kier­rä­te­tyis­tä muo­vi­pul­lois­ta val­mis­te­tun lip­pik­sen. Unoh­ta­mat­ta mah­ta­vaa uutuus­tuo­tet­ta: kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tua kyl­mä­lauk­ku­rep­pua! Hin­nat sisäl­tä­vät merk­kauk­set! Tutus­tu mui­hin eko­lo­gi­siin tuot­tei­siim­me Kuvastot-välilehdellä.

Lue lisää

ENNAKKOTILAAJAN ETU: T‑PAIDAT 6€/KPL

ENNAKKOTILAAJAN ETU: T‑PAIDAT 6€/KPL

Ennak­ko­ti­laa­jan tar­jouk­se­na 1.4.–18.4. Basic T‑paidat rin­ta­pai­na­tuk­sel­la (max. 10x10cm) hin­taan 6€/kpl alv 0%! Tilauk­sen voit jät­tää soit­ta­mal­la tai säh­kö­pos­til­la: Eija Koleh­mai­nen | eija.kolehmainen(at)emron.fi | 040 1300 944 Anni Mäki | anni.maki(at)emron.fi | 044 9772 542   Voit myös poi­ke­ta myy­mä­läs­säm­me rajoi­tuk­set huo­mioi­den. Pää­siäi­se­nä lomai­lem­me 2.–5.4. Tiis­tai­na pal­ve­lem­me nor­maa­lis­ti klo 9–16. Aurin­kois­ta pääsiäistä!

Lue lisää

Huh­ti­kuu — Softshel­liä kevääseen!

Huh­ti­kuu — Softshel­liä kevääseen!

Huh­ti­kuus­sa tar­joam­me laa­duk­kaat Kar­­ting- ja Pro­­Job-softshell­­ta­­kit alen­ne­tuin hin­noin! Molem­mis­sa takeis­sa 7 eri väri­vaih­toeh­toa, Pro­Jo­bin takis­sa eri­koi­suu­te­na myös paik­ka ID-kor­til­le!    Lisä­tar­jouk­se­na huh­ti­kuus­sa jokai­nen min­kä tahan­sa takin osta­ja saa logo­bro­dee­rauk­sen rin­taan kau­pan päälle!

Lue lisää

top