Tou­ko­kuu — Emro­nin vap­pu­tar­jous!

Tou­ko­kuu — Emro­nin vap­pu­tar­jous!

Hyvää vap­pua! Tou­ko­kuun kun­niak­si lai­toim­me tar­jouk­seen Jout­sen­mer­kil­lä­kin notee­ra­tun Cot­to­ver t‑paidan sekä 100% kier­rä­te­tyis­tä muo­vi­pul­lois­ta val­mis­te­tun lip­pik­sen. Unoh­ta­mat­ta mah­ta­vaa uutuus­tuo­tet­ta: kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tua kyl­mä­lauk­ku­rep­pua! Hin­nat sisäl­tä­vät merk­kauk­set! Tutus­tu mui­hin eko­lo­gi­siin tuot­tei­siim­me Kuvas­­tot-väli­­leh­­del­­lä.

Lue lisää

ENNAKKOTILAAJAN ETU: T‑PAIDAT 6€/KPL

ENNAKKOTILAAJAN ETU: T‑PAIDAT 6€/KPL

Ennak­ko­ti­laa­jan tar­jouk­se­na 1.4.–18.4. Basic T‑paidat rin­ta­pai­na­tuk­sel­la (max. 10x10cm) hin­taan 6€/kpl alv 0%! Tilauk­sen voit jät­tää soit­ta­mal­la tai säh­kö­pos­til­la: Eija Koleh­mai­nen | eija.kolehmainen(at)emron.fi | 040 1300 944 Anni Mäki | anni.maki(at)emron.fi | 044 9772 542   Voit myös poi­ke­ta myy­mä­läs­säm­me rajoi­tuk­set huo­mioi­den. Pää­siäi­se­nä lomai­lem­me 2.–5.4. Tiis­tai­na pal­ve­lem­me nor­maa­lis­ti klo 9–16. Aurin­kois­ta…

Lue lisää

Huh­ti­kuu — Softshel­liä kevää­seen!

Huh­ti­kuu — Softshel­liä kevää­seen!

Huh­ti­kuus­sa tar­joam­me laa­duk­kaat Kar­­ting- ja Pro­­Job-softshell­­ta­­kit alen­ne­tuin hin­noin! Molem­mis­sa takeis­sa 7 eri väri­vaih­toeh­toa, Pro­Jo­bin takis­sa eri­koi­suu­te­na myös paik­ka ID-kor­­til­­le!   Lisä­tar­jouk­se­na huh­ti­kuus­sa jokai­nen min­kä tahan­sa takin osta­ja saa logo­bro­dee­rauk­sen rin­taan kau­pan pääl­le!

Lue lisää

Maa­lis­kuu — Snic­kers-uutuus­tak­ki paket­ti­hin­taan!

Maa­lis­kuu — Snic­kers-uutuus­tak­ki paket­ti­hin­taan!

  1539 Pääl­lys­kan­gas jous­taa kah­teen suun­taan Läm­pö­pai­ne­tut hei­jas­ti­met, luo­kan 2 näky­vyys CORDURA®-vahvikkeet hel­pos­ti likaan­tu­vil­la alueil­la Esi­tai­vu­te­tut hihat tun­tu­vat muka­vil­ta ja var­mis­ta­vat hyvän liik­ku­mi­sen vapau­den Kak­si­suun­tai­nen veto­ket­ju hel­pot­taa työ­ka­lu­jen käyt­töä ja antaa lisää liik­ku­ma­ti­laa Veto­ket­jul­li­set etu- ja rin­ta­tas­kut ja ID-hen­­ki­­lö­­kort­­ti­­pi­­di­­ke rin­ta­tas­kus­sa 6243 Pai­ne­tut hei­jas­tin­nau­hat takaa­vat luo­kan 2 näky­vyy­den KneeGuard™-polvisuojataskuissa CORDURA®-joustovahvikkeet 2-…

Lue lisää

top