Tou­ko­kuu — Emro­nin vap­pu­tar­jous!

Hyvää vap­pua!

Tou­ko­kuun kun­niak­si lai­toim­me tar­jouk­seen Jout­sen­mer­kil­lä­kin notee­ra­tun Cot­to­ver t‑paidan sekä 100% kier­rä­te­tyis­tä muo­vi­pul­lois­ta val­mis­te­tun lip­pik­sen. Unoh­ta­mat­ta mah­ta­vaa uutuus­tuo­tet­ta: kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tua kyl­mä­lauk­ku­rep­pua!

Hin­nat sisäl­tä­vät merk­kauk­set!

Tutus­tu mui­hin eko­lo­gi­siin tuot­tei­siim­me Kuvas­tot-väli­leh­del­lä.

top