Huh­ti­kuu — Softshel­liä kevääseen!

Huh­ti­kuus­sa tar­joam­me laa­duk­kaat Kar­ting- ja Pro­Job-softshell­ta­kit alen­ne­tuin hin­noin! Molem­mis­sa takeis­sa 7 eri väri­vaih­toeh­toa, Pro­Jo­bin takis­sa eri­koi­suu­te­na myös paik­ka ID-kortille! 

 

Lisä­tar­jouk­se­na huh­ti­kuus­sa jokai­nen min­kä tahan­sa takin osta­ja saa logo­bro­dee­rauk­sen rin­taan kau­pan päälle!

top