Hel­mi­kuu — Läm­mit­tä­viä uutuuk­sia ja tar­jouk­sia

Hel­mi­kuun pak­ka­sil­le läm­pöi­siä uutuuk­sia Craf­til­ta ja Cutter&Buckilta, sekä Craf­tin ker­ras­to tar­jous­hin­noin!

Väriä elä­mään saat Cot­to­ve­rin ja Rus­se­lin puu­vil­la­hup­pa­reil­la! Pyy­dä tar­jous lem­pi­vä­ris­sä­si.

top