Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 15

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tie­tys­ti 🙂

d‑vice tuot­teet ale­hin­noin!

Moni­puo­li­sia d‑vice- elekt­ro­niik­ka­tuot­tei­ta nyt tar­jous­hin­noin. Tutus­tu tuot­tei­siin lin­kis­tä!

top