Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 12 & 13

Tämä tar­jous on voi­mas­sa koko vii­kon­lo­pun, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi

Vii­me het­ken jou­lu­lah­ja­vink­ki! Joy­ful-lah­ja­kor­til­la muis­tat muka­vas­ti etä­nä! Saat päät­tää lah­ja­sum­man nel­jäs­tä hin­ta­ka­te­go­rias­ta. Klik­kaa kuvaa ja tutus­tu paremmin.

top