Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 11

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tietysti 🙂

Luu­kus­sa 11 läm­mit­te­lee iha­na pal­mik­ko­set­ti yhteis­hin­taan 30€ alv 0%!

• Mate­ri­aa­li: 100 % peh­me­ää akryyliä

4 väri­vaih­toeh­toa: mus­ta, har­maa, sinap­pi, navy

top