Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 9

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tietysti 🙂

Tänään luvas­sa peh­mei­tä paketteja!

Lord Nel­so­nin iha­na fro­tee­pyy­he­set­ti bro­dee­rauk­sel­la 40€ alv 0%! Set­tiin kuu­luu 1 kpl jät­ti­pyy­he ja 2 kpl käsi­pyy­hei­tä. Mini­mi­ti­laus­mää­rä 10 settiä.

Ylel­li­nen Rei­lun kau­pan puu­vil­las­ta val­mis­tet­tu fro­tee­pyy­he on 550 g sil­muk­kafro­tee­ta. Täy­del­li­nen kai­kil­le, jot­ka naut­ti­vat itsen­sä hem­mot­te­lus­ta tai kai­paa­vat ripauk­sen luk­sus­ta arkeen. Pyyh­keel­lä on sekä Öko-Tex- että Rei­lun kau­pan ser­ti­fi­kaat­ti. Pyyh­kei­tä on saa­ta­va­na 24 värissä.

top