Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 8

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tietysti 🙂

Suo­ma­lais­ta desig­nia löy­tyi myös luu­kus­ta 8!

Fun­kal­la non-slip- tar­jo­tin tar­jous­hin­taan 24€ alv 0%!

Tar­jot­ti­men Non-slip pin­noi­te estää astioi­den liu­ku­mi­sen kannettaessa.

• Mate­ri­aa­li: koivuvaneria
• 42 x 32 cm
• Suo­ma­lai­nen design ja valmistus
• Kone­pe­sun kes­tä­vä materiaali
• Suun­nit­te­li­ja: Johan­na Oras

top