Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 5

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi.

 

Lau­an­tain kun­niak­si iha­nan läm­mit­tä­vä vil­la­peit­to 45€!

Läm­min ja muka­va vil­la­peit­to, jos­sa erit­täin ylel­li­nen tuntuma.
Mate­ri­aa­li: 80 % meri­no­vil­laa ja 20 % puu­vil­laa. 450 g/m ².
Koko: 140x170 cm.

top