Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 4

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tietysti 🙂

4. luuk­ku pitää sisäl­lään hei­jas­tin­re­pun hin­taan 16 € alv 0% !

Hei­jas­ta­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tu rep­pu. Suu­ri pin­noit­ta­ma­ton alue pai­na­tus­ta var­ten. Koko: 29x18x42 cm, tila­vuus 21 l

top