Jou­lu­ka­len­te­ri — LUUKKU 3

Tar­jouk­set ovat voi­mas­sa vain yhden päi­vän ellei toi­sin mai­ni­ta, tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta eivät­kä vält­tä­mät­tä löy­dy suo­raa myy­mä­läs­tä. Tilauk­sen voit teh­dä soit­ta­mal­la 040 1300 944 (Eija) 044 9772 542 (Anni), säh­kö­pos­til­la toimisto@emron.fi tai poik­kea­mal­la myy­mä­läs­sä, tur­va­vä­lin pääs­sä tietysti 🙂

Kol­mos­luu­kun takaa pal­jas­tuu wen­ge­pui­nen veit­si­set­ti hin­taan 45 € alv 0%!

Klas­si­nen veit­si­set­ti. Veit­sis­sä on wen­ge-puus­ta val­mis­te­tut kah­vat. Kok­ki­veit­si ja vihan­nes­veit­si ovat yhdes­sä lah­ja­pa­ke­tis­sa. Täy­del­li­nen lahja!

top